image

Hur gör vi en ny hemsida? • 1. Uppstart och analys - Påbörjas med ett uppstartsmöte där vi tillsammans med kund går igenom hemsidans upplägg, tankar kring målgrupp, känsla, syfte med sidan mm. Inför uppstartsmötet har projektledaren förberett kunden med frågor och inspiration som gör att vi på ett effektivt sätt kan skapa oss en bra bild av kundens affärsverksamhet och mål med sin hemsida.

  Under själva uppstartsmötet går vi igenom svaren på frågorna som vi fått in av kunden och lyssnar till kundens specifika önskemål för deras nya hemsida.

  En Web Art Director som också är närvarande under mötet ger konstruktiva tips utifrån erfarenhet och kunnande om hur hemsidan bör designas för att på bästa möjliga sätt möta förväntningarna och målsättningen med hemsidan.
 • 2. Framtagning och godkännande av designutkast - Efter uppstartsmötet börjar vi arbeta på ett skräddarsytt designförslag. Vi kvalitetssäkrar design, användarvänlighet och formspråk i flera led i vår designgrupp. Designförslaget levereras och kunden återkommer med feedback och eventuella förändringar i designförslaget. När kunden godkänt designförslaget för sin nya hemsida påbörjas implementeringen av designen i SEOCMS publiceringsverktyg.
 • 3. Implementering i publiceringsverktyget SEOCMS - Våra erfarna gränssnittsprogrammerare implementerar designen i plattformen. 
 • 4. Kvalitétssäkring -  Webbplatsen kvalitetssäkras mot den senaste webbstandarden (W3C) för att det skall se likadant ut i alla vanliga webbläsare.
 • 5. Utbildning - När designen är implementerad i SEOCMS så bokar vi en tid med kunden för utbildning. I våra paket ingår alltid 2 timmars utbildning där kunden får lära sig hur man hanterar systemet. Under utbildningen ger vi också bra tips hur man kan lägga upp bilder och text för att det skall bli en intressant sida att besöka. I paketet ingår även instruktionsfilmer som beskriver utbildningen ifall man skulle glömma vissa delar.
 • 6. Lansering - När kunden färdigställt och implementerat innehållet på webbplatsen publiceras hemsidan genom en domänompekning så att kundens nya hemsida syns på nätet.
 • 7/8. Uppföljning och support - I alla våra paket ingår support för publiceringsverktyget SEOCMS. En informativ och ständigt uppdaterad supporthemsida finns också för den som exempelvis snabbt vill se pedagogiska instruktionsfilmer, läsa de senaste frågorna ställda av kunder eller söka i vår databank där svar och instruktioner som rör SEOCMS finns.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för offert eller boka in ett kostnadsfritt möte.

Ring: 070-881 01 94

Våra referenser