image

Publiceringsverktyg - Webbpubliceringsverktyg

Eftersom det ofta är en process innan man kan fatta beslut om vilket publiceringsverktyg man skall välja vill vi gärna hjälpa till att sammanfatta vårt CMS i tio grundläggande och viktiga punkter.

Med publiceringsverktyg menas vanligtvis ett webbaserat system för att publicera och uppdatera/ändra en webbsajt. Man använder publiceringsverktyg tack vare tidsvinsten och besparingen man får genom att slippa utbilda personal att själva skapa sidor med Microsoft Frontpage, Dreamweaver eller något annat system. 

Getupdated har många års erfarenhet av att skapa publiceringsverktyg. Vårt egenutvecklade publiceringsverktyg heter SEOCMS och är andra generationens CMS byggt med ASP och AJAX för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att administrera.

Att använda ett publiceringsverktyg från Getupdated är mycket kostnadseffektivt eftersom ni får en fast kostnad som gör det enkelt att ha kontroll på era utgifter. Ni behöver inte betala dyra licenser eller löpande konsultarvoden utan ni kan sköta allt själva.

Läs mer om om vårt publiceringsverktyg SEOCMS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för offert eller boka in ett kostnadsfritt möte.

Ring: 070-881 01 94

Våra referenser