image

Webbdesign – ditt företags främsta konkurrensmedel?

Betydelsen av en tydlig och konverteringsvänlig webbdesign är viktigt för att nå era mål på nätet. Vår unika webbdesign ökar besökarens konvertering på er webbplats.

 

 

Webbdesign som konverterar - får dina besökare att uppfylla syftet med hemsidan

Webbdesign är ett strategiskt viktigt verktyg vars syfte är att stödja företagets affärsmål. För att åstadkomma detta och skapa största möjliga effekt måste webbdesignen konvertera och ge ett enhetligt ocn användarvänligt intryck och genomsyra företagets hela kommunikation. Med ett samlat grepp på webbdesignen signalerar du välmående och skapar förtroende hos dina besökare.

Se vår webbdesign portfolio >>.


Design på webben och i tryckta kanaler

Getupdateds designers har gedigen erfarenhet av designuppdrag i både digitala och traditionella tryckta kommunikationskanaler. Vi har genomfört många designprojekt i olika kanaler till helhetslösningar som innefattar allt från logotyp, grafisk profil och trycksaker till webbplats, banners och andra digitala medier.


Kvalitetssäkrad webbdesignutveckling

För att uppnå högsta kvalitet jobbar vi i esignteam där en erfaren creative director (cd) utvecklar den grundläggande webbdesignen för att sedan lämna över till en art director (ad). Under hela projektet bevakar cd:n utvecklingen i projektet för att garantera att webbdesignen uppnår rätt resultat. Det färdiga förslaget presenteras slutligen för hela designgruppen på Getupdated. På så sätt kommer våra samlade erfarenheter varje kund till godo.


Användbarhetsspecialister i webbprojekt

Vid design av webblösningar, till exempel webbplatser, communities eller intranät, tillkommer – förutom den rent grafiska formgivningen – även andra betydelsefulla faktorer som användbarhet, navigering och sökmotoroptimering.

Inom Getupdated finns några av Sveriges främsta experter på dessa områden. Beroende på det enskilda projektets omfattning och karaktär inkluderar vi de specialister som krävs för att garantera att webbdesignen stödjer användbarheten i webblösningen – och vice versa.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för offert eller boka in ett kostnadsfritt möte.

Ring: 070-881 01 94

Våra referenser